Karjalankarhukoirilla esiintyviä sairauksia

Karjalankarhukoira on yleisesti ottaen suhteellisen terve rotu. Se kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA- ohjelmaan, jolla pyritään ehkäisemään perinnöllisiä sairauksia. Jalostukseen käytetään vain terveitä, käyttöominaisuuksiltaan hyviä ja keskenään riittävän vierassukuisia koiria. Lonkkavikoja ja silmäsairauksia esiintyy jonkin verran. Alla on listattu joitakin myös karhukoirilla tavattuja sairauksia.

SILMÄSAIRAUKSIA

 • Perinnöllinen kaihi, katarakta on nuorella tai keski-ikäisellä koiralla esiintyvä silmän linssin samentuma joko yhdessä tai molemmissa silmissä. Sairaus estää valon pääsyn verkkokalvolle ja voi johtaa täydelliseen näkökyvyn menetykseen.
  Katarakta on karjalankarhukoiran merkittävin ja yleisin silmäsairaus.
 • PRA, verkkokalvon etenevä surkastuma. PRA-tautiryhmä sisältää suuren joukon tauteja, joiden oireet alkavat hämäräsokeutena ja jotka johtavat sokeutumiseen. Sairautta voi esiintyä jo hyvin nuorena tai keski-iässä tai jopa sitä vanhempana.
 • PHPV/PHTVL, sikiöaikaisen verisuonijäänteen aiheuttama silmän kehityshäiriö
  PHPV tarkoittaa silmän sisällä linssiä ravitsevan verisuonijärjestelmän sikiökautista jäännettä, jonka muutokset voidaan todeta jo nuorella iällä. PHTVL/PHPV -muutokset
  jaetaan vakavuudeltaan 1.-6. -asteisiin. Vakavimmissa asteissa pysyväksi jääneet rakenteet aiheuttavat linssiin samentumia, linssin epämuotoisuutta ja altistavat
  kaihimuutoksille ja sokeudelle.
 • RD, verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö on todettu usealla rodulla väistyvästi perinnölliseksi, karjalankarhukoiralla perinnöllisyyttä ei varmasti tiedetä. Sairaus on verkkokalvon sikiökautinen kehityshäiriö, joka muodostaa poimuja verkkokalvolle tai vakavimmissa tapauksissa aiheuttaa koko verkkokalvon irtoamisen.
 • Distichiasis, ylimääräiset ripset luomen reunassa. Ylimääräisiä ripsiä voi esiintyä sekä ylä- että alaluomissa tai luomen sisäpinnalla.
 • PPM-muutokset ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa. Vakavimmat asteet voivat vaikuttaa näkökykyyn. Karhukoiralla se on harvinainen.

LUUSTON JA NIVELEN SAIRAUDET

 • Lonkkaniveldysplasia (HD) on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö, jossa lonkkamaljakko ja reisiluun nivelnasta ovat yhtyeensopimattomia ja joka johtaa vakavimmissa muodoissa yleensä nivelrikkoon ja koiran invalidisoitumiseen. Vaiva on selvästi perinnöllinen ja ilmeisesti useaan geeniin sidottu ominaisuus. Myös ympäristöllä, kuten ravinnolla ja liikunnalla, on merkitys vaivan kehittymiseen.
 • Kyynärnivelen kasvuhäiriöt (ED)
  Kasvuhäiriöt kyynärnivelessä ovat yleinen etujalkojen ontuman aiheuttaja, joka johtuu kyynärnivelen nivelpintojen yhteensopimattomuudesta kasvuhäiriön seurauksena.
 • Selkänikamien silloittuminen, Spondyloosilla, joka on yleinen koirien vaiva ja esiintyy
  myös karjalankarhukoirilla, tarkoitetaan selkänikamien välistä luutumista, jolloin nikamien alapuolelle ja sivuille muodostuu luusilloittumia. Sairaus voi olla seurausta perinnöllisestä alttiudesta, loukkaantumisista tai rakenteellisesta heikkoudesta.
 • Kondrodysplasia (lyhytkasvuisuus, ”tappijalka”) Karjalankarhukoirien perimässä esiintyy kondrodysplasiaa aiheuttavaa geenivirhettä. Sairaudessa pitkien putkiluiden kasvu häiriintyy ja seurauksena on koiran jääminen matalajalkaiseksi vaikka se muulta rakenteeltaan on lähes normaali. Voidaan testata geenitestillä.

MUITA ESIINTYVIÄ SAIRAUKSIA

 • Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka periytyy ilmeisesti useamman geenin yhteisvaikutuksena. Oireyhtymä on tunnettu karhukoiralla sen historian alkuajoista lähtien. Taudin diagnosointi on vaikeaa – ensin on suljettava pois muut vastaavia oireita aiheuttavat sairaudet.
 • Sydänviat (Dilatoiva kardiomyopatia, DCM) on sydänlihaksen rappeutumissairaus, joka johtaa sydämen laajenemiseen ja supistumiskyvyn laskuun. Sairautta esiintyy esiintyy keski- ja suurikokoisilla roduilla ja sairaudella on geneettinen tausta. Karjalankarhukoirilla
  sydänsairauksia esiintyy jonkun verran.
 • Autoimmuunisairauksissa elimistön oma immuunipuolustusjärjestelmä alkaa hyökätä omia kudoksia vastaan. Taudeilla katsotaan olevan perinnöllinen tausta. Yleisimpiä koirien autoimmuunisairauksia ovat moninaiset ihosairaudet sekä kilpirauhasen vajaatoiminta.